zpět na nabídku publikací
Sazebník UNIKA)


1. Sazebník pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností

Sazebník zjednodušuje a urychluje obchodní jednání a splňuje požadavky § 2 odst. 1 zákona č. 526/90 Sb., o cenách na vymezení kvalitativních a dodacích podmínek.

V přílohách obsahuje:
Základní soubor výkonů inženýrsko -projektových prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhl. č. 449/2006 Sb.,ve znění vyhl. č.62/2013 Sb. a vyhl. 146/2008 Sb.a  dalších fází které jsou běžně v praxi používány.
Dále:
- rozsah AUTORSKÉHO DOHLEDU a TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA,
 - doporučený OBSAH ZADÁVACÍCH (SOUTĚŽNÍCH) PODKLADŮ, atd.
 - rozsah PROJEKTU STAVBY obsazeného v ceně v návaznosti na nový stavební zákon o. 183/2006 Sb., a prováděcích vzhlášek,
 - plán BOZP ve fázi zpracování projektové dokumentace,
 - činnosti správce (inženýra) stavby,
 - doporučený rozsah autorského a technického dozoru,
 - informace o BIM modelu staveb, atd.,


2. Sazebník pro navrhování nabídkových cen komletační činnosti ve výstavbě

"Sazebník" je koncipován obdobným způsobem jako Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností

zpět na nabídku publikací